Na vypracovanie bakalárskej práce sa špecializujú niektoré firmy už nejaký ten rok. V ich tíme sa väčšinou vytvárajú len odborné a kvalitné podklady, ktoré zákazníkom zaručujú vždy originalitu a dodržanie termínu. Vďaka ich dlhoročným skúsenostiam dostanete vždy podklady, ktoré spĺňajú vysoké požiadavky na vyhotovenia projektu a majú patričnú odbornú úroveň.Dokončiť podklady kvalitne je u týchto firiem samozrejmosťou. Od klientov zbierajú pripomienky a vďaka nim stále systémzdokonaľujú, zároveň priebežne kontrolujú a obnovujú odborný tím autorov.

Postup vytvorenia projektu                                                                            

Po vytvorení objednávky Vám je pridelený autor na základe svojej odbornosti, ten s vami pri vypracovanie bakalárskej práce komunikuje anonymne pomocou on-line chatu v klientskej sekcii, do ktorej sa prihlasujete v rámci webu. Podklady tak máteúplne pod kontrolou. V priebehu vytvárania podkladov si môžete priebežne s autorom pomocou chatu, vymieňať dokumenty kontrolovať a aktuálny stav projektu. Nestane sa tak, že bude projekt dodaný v nevyhovujúcom rozsahu, inak zameraná, alebo neskoro. Systém je úplne transparentné a nastavený tak,  maximálne abyvyhovel početným prianím zákazníkov.