Likvidácia nefunkčnej spoločnosti je najlepšie riešenie aj z dôvodu zbavenia sa všetkých povinností, ktoré sú s jej fungovaním spojené. Tento proces upravuje Obchodný zákonník a iné právne predpisy a charakterizujú ho ako upravený postup mimosúdneho vyrovnania majetkových pomerov subjektu v likvidácii. V tomto úkone sú zahrnuté právne a ekonomické vzťahy, ktoré treba vyriešiť a pritom dodržať množstvo ustanovení a predpisov.

Dôverujte odborníkom a využite ich služby

Proces likvidácie je vhodné prenechať odborníkom, pretože súvisí s nutnosťou dodržať zákony a právne predpisy, a to môže byť pre bežného človeka dosť tvrdý oriešok. Kompletná likvidácia spoločnosti, ktorú za vás urobí vami vybraná spoločnosť, vás bude stáť iba 599,-eur. Zahŕňa likvidácia sro kompletnú likvidáciu a výmaz z Obchodného registra. V cene nie sú započítané súdne a správne poplatky s výškou asi 66,-eur, no závisí to od počtu klientov, ktorých podpis je potrebné overiť. Na vlastné náklady je tiež potrebné urobiť likvidačnú súvahu s dátumom vstupu spoločnosti do likvidácie spolu s účtovnou uzávierkou, ktorá by mala byť k termínu ukončenia likvidácie.

Spoločnosť, ktorú oslovíte, aby všetky tieto nutné kroky vybavila za vás, zariadi kompletne celú agendu, zabezpečí podpisový vzor likvidátora, spíše zápisnicu z valného zhromaždenia aj celé znenie zakladateľskej zmluvy, podá podnet na registrový súd, podá oznámenie na daňový úrad, získa súhlas správcu dane na výmaz firmy z OR a podobne. Celý proces je zhrnutý do troch krokov, ktorými sa spoločnosti zbavíte. Prvý krok je samotné rozhodnutie o jej zrušení a vstup do likvidácie, potom nasleduje samotná likvidácia spoločnosti a posledným úkonom je výmaz spoločnosti z Obchodného registra.

Stačí podpis a je to!

Majiteľ firmy sa môže rozhodnúť, či bude likvidácia spoločnosti prebiehať bez jej majetku, teda z jeho iniciatívy. Môže však nastať prípad, že likvidáciu nariadi súd a firma bude zrušená s likvidáciou. Profesionálne služby odborníkov, ktorí sa tejto oblasti venujú, sú pre podnikateľov veľkou pomocou, pretože ich odbremenia od náročných a zdĺhavých procesov a vybavovania, ktoré si vyžadujú veľa času, a ten môže podnikateľ využiť aj efektívnejšie.