V súčasnosti je téma energetických certifikátov za účelom štátnej dotácie pre obnovu starších budov pomerne frekventovaná, no v tomto smere vznikajú rozličné dezinterpretácie. Naša spoločnosť sa realizuje v zhotovovaní energetických certifikátov, a teda jej činnosť zahŕňa zhodnotenie súčasného stavu budovy, návrh opatrení na úsporu a vyčíslenie nákladov. Na splnenie energetickej triedy A0 musí spĺňať váš rodinný dom niekoľko kritérií. Ak chcete vedieť, ako to dosiahnuť, obráťte sa na nás. V tomto smere zúročíme dlhoročné skúsenosti s vypracovaním energetických posudkov na schválenie dotácií z eurofondov.

budova

Certifikáty sú vypracované kvalitne po odbornej stránke na základe skutkového stavu a registrujú sa online na portáli Ministerstva dopravy a rozvoja. Ak sa do systému zadajú nepravdivé údaje, žiadosť je okamžite zamietnutá a zmena nie je možná. V našej kompetencii je navrhnutie špeciálnych obalových konštrukcií domu tak, aby bolo zaradenie do príslušnej energetickej triedy automatické. Zároveň sa zaoberáme technológiami vykurovania – posúdime optimálne riešenie na mieru pre váš dom aj z hľadiska finančnej úspornosti (fotovoltaické panely, solárne panely, rekuperácia tepla, tepelné čerpadlá a podobne). Môžete nás kontaktovať, ak chcete vyhotoviť energetický certifikát za účelom štátnej dotácie pre obnovu starších budov. Poradíme vám postup, ako dosiahnuť 30%, resp. 60% úsporu ako podmienku pre udelenie štátnej dotácie (14, resp. 19 000 eur).

budova

Máme bohaté skúsenosti s navrhovaním obnoviteľných zdrojov energií a zatepľovacích systémov fasády, strechy a podlahy, o čom svedčí 5300 vyhotovených certifikacií budov. Dbáme na to, aby náš personál vždy disponoval vysokou mierou profesionality – aby išlo o odborne spôsobilé osoby. Dom vždy posudzujeme podľa aktuálneho stavu. Je tiež možné žiadosť za poplatok vypísať – online, osobne alebo telefonicky. Využívame tiež termovízne meranie – bezkontaktové meranie povrchových teplôt budov prostredníctvom špeciálnej kamery. Na tento účel používame najmodernejšiu kameru FLIIR, a to vzhľadom na to, že cieľom tohto merania je určiť miesta úniku tepla. Termovízne meranie sa ukáže na digitálnych snímkach – termogramoch – čo nám umožňuje aj predvídať vznik plesní. Cenovú ponuku môžete zistiť na uvedenej webovej stránke, a to telefonicky a cez online formulár. Nájdete tu aj príslušné informácie o službách.